Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Д-р. Анита Цветковска

Д-р. Анита Цветковска

Доктор специјалист по медицина на труд

Работно искуство

2023 – во тек Специјалист по медицина на труд во  Поликлиника Биотек, Скопје

2015 – 2023 Специјалист по медицина на труд во ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ, Скопје

2012 – 2015 Специјализант по медицина на труд во ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ, Скопје

2009 – 2012 Доктор на медицина во ПЗУ Еуро Мед – Рафинерија ОКТА, Скопје

2008 – 2009 Доктор на медицина во ПЗУ Неуромедика, Скопје

Образование и обуки

Основно Училиште Сандо Масев – Струмица

Средно Медицинско Училиште – Битола

2006 Доктор на Медицина – Медицински Факултет , Универзитет Кирил и Методиј-Скопје

2015 Специјализација по медицина на труд– Медицински Факултет , Универзитет Кирил и Методиј – Скопје

2019 Летна школа за Хуман Биомониторинг  –  RECETOX Брно, Република Чешка

2020 Обука за Превенција и управување со мускуло-скелетни нарушувања поврзани со работата – Македонско здружение за медицина на труд

2022 Обука за градење на капацитетите за управување на хемикалиите и отпад во рамките на проектот Зајакнување на институционалните капацитети за воведување на четирикратна шема за синергија во спроведувањето на Националните акциони планови (НАП) за спроведување на SAICM, организиран во соработка со RECETOX

2022 Обука за стандардот МКС ISO 45001:2018-Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Институт за стандардизација на РСМ

2022 Обука за вакцинација против сезонски грип – ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ, Министерство за здравство-Управа за електронско здравство

2022 Обука за скрининг за Поглавје 18 Статистика – Државен завод за статистика

2015-2023 Учество во реализизирање на  Програмски задачи согласно Националната програма за јавно здравје во РСМ од Институт за јавно здравје на РСМ

Автор на публикацијата Меѓународна класификација на професионалните болести и повреди на работа

Трудови од областа како автор и коавтор, учество на стручни настани во државата, регионот и меѓународно. 

Странски јазици

Англиски јазик

Српски јазик