Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Д-р Гордана Кипроска

Д-р. Гордана Кипроска

Специјалист Гинеколог Акушер

Работно искуство

Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство, Медицински Факултет Скопје од 2000-2015 година

Асистент на Катедрата за Гинекологија и Акушерство при Медицински Факултет Скопје 2003 до 2015 година

Ментор за обука на специјализанти на Клиниката за Гинекологија и акушерство од 2008 до 2015 година

Оддел за оперативна гинекологија, специјалист по Гинекологија и Акушерство од 2005 година, Април

Специјална болница за Гинекологија и Акушерство Санте Плус од 2015 до 2018 год

Клиника Жан Митрев од 2018 до 2020

Општа болница Оне хоспитал 2020 до 2022 год

Општа болница Ремедика 2022 до 2023 год

Образование

Доктор на Медицина

Медицински Факултет Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј 1995 година

Специјалист по гинекологија и Акушератво од 2005 година

Активности

2003 избрана за Асистент на катедрата за Гинекологија и Акушерство Скопје

Септемри 2005 партиципиент на теоретскиот курс  со стекнат сертификат за Ултразвучен скрининг помеѓу 11-12,6 гестациски недели организиран од Организацијата за Фетална Медицина, одржан во Будва, Црна Гора

Сертификат за антенатална грижа на бремена жена, курс организиран од страна на    УНИЦЕФ

2007 година Проект менаџер на проектот Превенција на ХПВ вирусна инфекција како етиолошки фактор на цервикалниот карцином, Хопе проект, Министерство за Здравство, Република Северна Македонија

Септември 2012 сертификат за 3Д/4Д Ултразвук во Обстетриција и Гинекологија, организиран од Ian Donald, Интер универзитетза Медицински Ултразвук

Мај 2013 учество на курс за Колпоскопија организиран од EFC  Eвропска Федерација за Колпоскопија и патологија на долен генитален тракт, Охрид, РС Македонија

Април 20213 учесник на курсот Нови начини на дијагноза и третман на цервикален карцином, Нови Сад, Р. Србија

Април 2017 презентер на предавање на тема Бременост и важност на Витамини и суплементи во тек на бременоста , организиран од Pgarma S, Прага, Република Чешка

2021 година сертификати од учество на вебинари организирани од FMF, Здружение на Фетална Медицина, во областа на Неуросонографија, Интраутерини Интервенции, Пре имплантциони генетски тестирања PGT, Ултразвук во тек и по породување

Учесник на бројни конгреси од домашен и интернационален карактер како автор на 15 и коавтор на повеќе од 30 научни трудови.

Д-р Гордана Кипроска, D-r Gordana Kiproska

Образование

Доктор на Медицина

Медицински Факултет Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј 1995 година

Специјалист по гинекологија и Акушератво од 2005 година

Активности

2003 избрана за Асистент на катедрата за Гинекологија и Акушерство Скопје

Септемри 2005 партиципиент на теоретскиот курс  со стекнат сертификат за Ултразвучен скрининг помеѓу 11-12,6 гестациски недели организиран од Организацијата за Фетална Медицина, одржан во Будва, Црна Гора

Сертификат за антенатална грижа на бремена жена, курс организиран од страна на    УНИЦЕФ

2007 година Проект менаџер на проектот Превенција на ХПВ вирусна инфекција како етиолошки фактор на цервикалниот карцином, Хопе проект, Министерство за Здравство, Република Северна Македонија

Септември 2012 сертификат за 3Д/4Д Ултразвук во Обстетриција и Гинекологија, организиран од Ian Donald, Интер универзитетза Медицински Ултразвук

Мај 2013 учество на курс за Колпоскопија организиран од EFC  Eвропска Федерација за Колпоскопија и патологија на долен генитален тракт, Охрид, РС Македонија

Април 20213 учесник на курсот Нови начини на дијагноза и третман на цервикален карцином, Нови Сад, Р. Србија

Април 2017 презентер на предавање на тема Бременост и важност на Витамини и суплементи во тек на бременоста , организиран од Pgarma S, Прага, Република Чешка

2021 година сертификати од учество на вебинари организирани од FMF, Здружение на Фетална Медицина, во областа на Неуросонографија, Интраутерини Интервенции, Пре имплантциони генетски тестирања PGT, Ултразвук во тек и по породување

Учесник на бројни конгреси од домашен и интернационален карактер како автор на 15 и коавтор на повеќе од 30 научни трудови.

Работно искуство

Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство, Медицински Факултет Скопје од 2000-2015 година

Асистент на Катедрата за Гинекологија и Акушерство при Медицински Факултет Скопје 2003 до 2015 година

Ментор за обука на специјализанти на Клиниката за Гинекологија и акушерство од 2008 до 2015 година

Оддел за оперативна гинекологија, специјалист по Гинекологија и Акушерство од 2005 година, Април

Специјална болница за Гинекологија и Акушерство Санте Плус од 2015 до 2018 год

Клиника Жан Митрев од 2018 до 2020

Општа болница Оне хоспитал 2020 до 2022 год

Општа болница Ремедика 2022 до 2023 год

Д-р Гордана Кипроска Биотек, Д-р Гордана Кипроска Поликлиника, Д-р Гордана Кипроска Гинеколог, Д-р Гордана Кипроска Скопје,

D-r Gordana Kiproska Biotek, D-r Gordana Kiproska Poliklinika, D-r Gordana Kiproska Ginekolog, D-r Gordana Kiproska Skopje,

Д-р Гордана Кипроска во Биотек Поликлиника Скопје