Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Д-р Катерина Василева Димовска

Едукација

Доктор на Медицина на Медицински факултет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 1998/99.
Специјализација по Педијатрија завршува во 2010година, при Медицинскиот Факултет во Скопје.
Посетува Научна Работилница за третман на жолто бебе, 2010 година.
Во 2011 година се стекнува со сертификат за едукација за механичка вентилација за возрасни и деца.
Во 2012 година на Универзитетот Acibadem завршува тренинг од област за педијатриска неурохирургија и мултидисциплинарен пристап за спастицитет.
Во 2012година завршува курс за акутна неврологија, неуро- онкологија, имуни и инфективни болести на ЦНС.
Во 2013 година посетува тренинг курс во Сарајево на тема Пароксизмални епизоди и Развојно засегање кај деца.
Во 2014година завршува курс за Перинатална неурологија и Неуромускулни болест.
Во 2014 година градуира на 9та Епилептична Школа во Љубљана, Словенија, во областа психијатриски коморбидитети кај лица со попреченост и епилепсија.
Во 2016година се стекнува со сертификат од Кралскиот Колеџ на Доктори и Хирурзи на Канада за континуиран професионален развој.
Во 2022 година ги завршува Мастер студиите на Факултетот за Психологија и Политички науки при Американскиот Универзитетски Колеџ во Скопје и ја подготвува тезата на тема “Имплементирање на владини политики за социјална интеграција и инклузија на лицата со Аутизам во работната сила во Македонија”


Работно искуство

Од 2001-2002 година Доктор на медицина во примарно здравство, Здравствен Дом –Скопје.
Од 2002-2010 година Универзитетска Детска Клиника –Скопје работи како резидент на бројни оддели, а специјализација ја започнува во 2003 година.
Во 2010 година завршува Специјализација по Педијатрија.
Од 2010-2019 година работи на одделот за Детска неврологија и одделот за интензивна нега и терапија.
Од 2020-2021 година работи на одделот за перинатологија и неонатологија во Санте Хоспитал –груп.
Од 2022 година работи во Поликлиника Биотек – Општа педијатрија и педијатриска неурологија.


Членство

Педијатриско здружение на РМ
Македонско Лекарско Друштво
Лекарска Комора на Македонија
EPNS Европско невропедијатарско здружение
ILAE Интернационална Лига за Епилепсии


Странски јазици

Активно говори: Македонски, Хрватски, Англиски и Француски.