Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Д-р сци мед. Славица Митровска

Образование

2011-2017 Докторски студии по клиничка медицина-кардиологија, Клиника за кардиологија, Скопје, Република Македонија. Ментор – Проф. Др. Силвана Јованова.
1999-2005 Постдипломски (магистерски студии) по кардиологија, Клиника за кардиологија, Скопје, Република Македонија. Ментор – Проф. Др. Силвана Јованова.
2001-2005 Специјализација по интерна медицина, Клинички центар, Скопје, Република Македонија.
1987-1992 Медицински факултет, Универзитет ”Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Република Македонија.

Студиски престој

2011,2012,2016 Кардиохируршки центар-Аџибадем Сити Клиник- Софија и Бургас,
Бугарија. Ментори – Проф. Др. Иво Петров и Др. Марија Јанева.
2004, 2007 Универзитетка клиника за кардиологија и интензивна нега-Салцбург,
Австрија. Ментор – Проф. Др. Макс Пихлер.
1990 Воено медицинска академија, одделение за кардиохирургија, Белград, Србија.

Вештини и знаења поврзани со работата

Ехокардиографија, Доплер сонографија на екстракранијална и периферна циркулација,
Коронарен стрес тест, 24-часовен Холтер-ЕКГ мониторинг, 24-часовен АБП мониторинг, сонографија на абдоминални органи, сонографија на тиреоидна жлезда.

Научно-истражувачка дејност

2016 Учество на проект во рамките на програмата Хоризонт 2020.
2020, 2008 Автор на книга од областа на дијабетичната кардиомиопатија и на 2 книги од областа на коронарната артериска болест, објавени во САД.
Многубројни трудови кои се презентирани на интернационални и домашни конгреси и објавени во домашни и странски медицински списанија со висок импакт. Дел од нив се цитирани и во Американската кардиолошка асоцијација-AHA Guidelines Part 9: Acute coronary syndromes: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations).

Работно искуство

2023- тековно Поликлиника Биотек, Скопје
2009, 2011- 2022 Здравствен дом, Промедика Медикал Центар, Скопје
2010 Специјална болница по нефрологија и дијализа- Диамед, Скопје.
2008 Специјална болница по кардиохирургија-Филип 2, Скопје
1994-2007 Министерство за одбрана, Воена болница Скопје (одд. за интензивна нега со коронарна единица и одделение за кардиологија)

Членство

Македонско здружение по кардиологија, Македонско здружение по ехокардиографија, Македонско лекарско друштво, Европско здружение по кардиологија, Европско здружение по срцева слабост.

Странски јазици

Англиски – активно (IELTS), Француски – базично познавање.