Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Добродојдовте на сајтот на поликлиника Биотек
Title Image

Услуги

Home  /  Услуги

Medicinski uslugi, медицински услуги

Medicinski uslugi vo Biotek Poliklinika

Нашите области

Pregled 1
Педијатрија

е медицинска гранка која се занимава со медицинска грижа на новороденчињата и децата.

2
Интерна медицина

е медицинска специјалност која се занимава со превенција, дијагноза и третман на внатрешни болести.

3
Гинекологија

е гранка на медицината која се занимава со дијагноза и третман на болести на женскиот репродуктивен систем.

4
Клиничка трансфузиологија

ги опфаќа сите клинички аспекти на трансфузијата на крв и промовира безбедна практика и соодветна употреба на крв (компоненти).

5
Медицина на труд

е превентивна медицина која се фокусира на дијагноза и третман на повреди и болести поврзани со работата.

ВИД И ОБЕМ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ И УСЛУГИ

Гинекологија и акушерство
Ценовник
1. Комплетен гинеколошки преглед (гинеколошки преглед, ултразвук и ПАП тест)
3000 ден
2. Колор доплер, 3Д ултразвучна дијагностика на Cavum uteri
2500 ден
3. Урогинеколошки преглед (субспецијалистички третман на урогинеколошки пореметувања)
3000 ден
4. Третман на кондиломи и преканцерози на цервикс
5000 ден
5. Биопсија на вулва (плус хистопатологија)
5000 ден
6. Биопсија на цервикс (плус хистопатологија)
5000 ден
7. Отстранување на полип од грло на матка (плус хистопатологија)
3000 ден
8. Инцизија на бартолиниева циста и апцес
6000 ден
9. Преглед на дојка
2000 ден
10. Специјалистички гинеколошко/акушерски преглед
1800 ден
11. Гинеколошки преглед со ултазвучен преглед 2Д
2000 ден
12. ПАП тест
1500 ден
13. Земање на микробиолошки брисеви
800 ден
14. ХПВ типизација (земање примерок)
800 ден
15. Колпоскопија
2000 ден
16. Поставање и вадење на интраутериа влошка за контрацепција
2500 ден
17. Отстранување на туѓи тела од гениталните органи
3000 ден
18. Рутински преглед во бременост
2000 ден
19. Преглед на висококоризична бременост
3000 ден
20. ЦТС запис
800 ден
21. Ултразвук во бременост, биометрија
2500 ден
22. Проценка на грлото на матката
1000 ден
23. Ултразвук во рана бременост
2000 ден
24. Ултразвук во бременост 4Д
2500 ден
25. Скрининг на аномалии на плодот
3000 ден
Педијатрија
Ценовник
1. Спирометрија
1000 ден
2. Специјалистички педијатриски преглед
1500 ден
3. Превентивен преглед на новородено, доенче, мало и големо дете за следење на раст и развој, мерење тежина и видина и совет за исхрана (плус бесплатна крвна слика)
1500 ден
4. Специјалистички контролен преглед
600 ден
5. ЕКГ
500 ден
6. Преглед и лекарска потврда за дете
700 ден
7. Обработка на папочна рана, површинска рана или повреда
1000 ден
8. Педијатриска пулмоалергологија – консултација со готови резултати, совет и препорака
1000 ден
9. Преглед пулмоалерголошки
1500 ден
10. Преглед со педијатриски панел – 30 алергени
3000 ден
11. Преглед со панел – 30 алергени
3000 ден
12. Преглед со 2 панели – 60 алергени
5500 ден
13. Преглед со 3 панели – 90 алергени
8000 ден
14. Совет за исхрана и третман на дете со атопија
1000 ден
Интерна медицина
Ценовник
1. Доплер сонографија – на каротидни и периферни крвни садови
1800 ден
2. Современи ехокардиографски техники – ткивна доплер анализа и анализа на движење и деформација на миокардот
2500 ден
3. Специјалистички преглед со ЕКГ
1500 ден
4. Холтер за 24 часовен притисок
2000 ден
5. Холтер 24 часовен ЕКГ
2500 ден
6. Ехо на абдомен со преглед и терапија
1800 ден
7. Ехо на тироидеа со преглед и терапија
1600 ден
8. Ехо на абдомен со ехо на тироидеа
2700 ден
9. Ехо на абдомен со ехокардиографија
3400 ден
10. Ехо на абдомен со ехо на тироидеа и ехокардиографија
4700 ден
11. Ехокардиографија со ехо на тироидеа
3200 ден
12.Специјалистички преглед (интерна медицина)
1000 ден
13.Медицинска потврда
500 ден
14. Совет за исхрана и диета
500 ден
15. Преглед на респираторен систем
500 ден
16. Домашна посета со специјалист – Интернист ( Специјалистички преглед со ЕКГ, пулсоксиметрија, толкување на резултат, дијагноза и третман)
3000 ден
Медицина на трудот
Ценовник Ценовник
1. Лекарскo уверениe за работоспособност
900 ден
2. Систематски преглед - основен пакет (стандарден минимум)
800 ден
3. Систематски преглед - дополнителен пакет
1000 ден
4. Систематски преглед - проширен пакет
1200 ден
5. Систематски преглед - специфичен пакет
1500 ден
Клиничка трансфузиологија
Ценовник
1.Специјалистички консултации за дијагноза, третман, следење и препораки од областа на клиничка трансфузиологија
1500 ден
Останати услуги
Ценовник
1. Апликација на терапија инстрамускулна
600 ден
2. Инхалаторна терапија
250 ден
3. Преврска на рана
500 ден
4. Анафилактичен шок
1000 ден
5. Ампуларна терапија за алергиска реакција
700 ден
6. Инхалација на кислород
500 ден
7. Поставување интравенска инфузија – Витамини
1500 ден
8. Поставување интравенска инфузија – Антибиотик
1800 ден
9. Поставување интравенска инфузија – ( 5 – 7 дена)
1200 ден

ПРОМОТИВНИ ГИНЕКОЛОШКИ ПАКЕТИ

 • 1. Комплетен гинеколошки преглед (гинеколошки преглед, ултразвик и ПАП тест)
 • ден 3000

ПРОМОТИВНИ ПУЛМОАЛЕРГОЛОШКИ ПАКЕТИ

 • 1. Преглед со педијатриски панел – 30 алергени
 • ден 3000
 • 2. Преглед со панел – 30 алергени
 • ден 3000
 • 3. Преглед со 2 панели – 60 алергени
 • ден 5500
 • 4. Преглед со 3 панели – 90 алергени
 • ден 8000

ПОНУДА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

 • 1.Основен пакет (стандарден минимум)
 • ден 800
  • • Анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, социјално – епидемиолошки податоци
  • • Статус по системи и антропометрија(телоесна маса, телесна височина, БМИ)
  • • Основни лабораториски анализи(седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина: шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент)
  • • Испитување и функција видот: острина на видот за близина и далечина.
  • • Аудиометрија
  • • Спирометрија
  • • ЕКГ (12 одводи)
 • 2. Дополнителен пакет
 • ден 1.000
  • • анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци), - статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна висина и индекс на телесна маса),
  • • основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина: шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент, плус дополнителни s-ALT и s-AST.
  • • испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
  • • аудиометрија,
  • • спирометрија,
  • • ЕКГ (12) одводи и
  • • радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот.
  • * Покрај стандардниот минимум се вклучуваат дополнителни елементи на прегледот според карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности за работници експонирани на физички штетности.
 • 3. Проширен пакет
 • ден 1.200
  • • анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци), - статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна висина и индекс на телесна маса),
  • • основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина: шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент,
  • • испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
  • • аудиометрија,
  • • спирометрија,
  • • ЕКГ (12) одводи и
  • • радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот.
  • * Покрај стандардниот минимум вклучува и физички штетности, јонизирачко зрачење, посебни штетности и опасности, работа во нехигиенски услови, присуство на влага, непријатни мириси и испарувања, работа ноќе, работа на височина, работа под земја.
 • 4. Специфичен пакет-систематски прегледи
 • ден 1.500
  • • анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза, лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци), - статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна висина и индекс на телесна маса),
  • • основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина: шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент, плус дополнителни HbSAg, HCV, HIV.
  • • испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
  • • аудиометрија,
  • • спирометрија,
  • • ЕКГ (12) одводи и
  • • радиофотографија на граден кош - по одлука на лекарот.
  • * Покрај стандардниот минимум вклучува и специфични посложени и поскапи дијагностички постапки и методи како што се: хемиски штетности, биолошки агенси, управување со одговорни системи и одговорност за безбедност на другите и безбедност на средината.

Medicinski uslugi, medicinski uslugi skopje, medicinski uslugi mk, medicinski uslugi poliklinika, medicinski uslugi sistematski pregled, медицински услуги, медицински услуги скопје, медицински услуги мк,